lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Parlamentārās demokrātijas laiks Kandavā (1921 – 1934)

12.09.2018

kandavas_un_irlavas_kori_1938_gads.jpg/Turpinājums nr. 4/

1932. gada 6. februārī Kandavas pilsētas valdes sekretārs un diriģents Eduards Tinte rīko atvadu vakaru, jo pārceļas uz Kauņu vadīt svaiņa Roberta Hirša (1895 – 1972) uzņēmumu „Kauņas audums”. Līdz ar viņu pārceļas arī dzīvesbiedre – Kandavas apvienotās pamatskolas skolotāja Marija Tinte (dz. Andersone, 1896 - 1975)

1932. gada 1. februārī Sabiles ielā 7 oficiāli atklāj Jauno aptieku

1932. gada 1. martā Jauno aptieku sāk nomāt Rūdolfs Freibergs

1932. gadā Kandavas draudzē ir reģistrēti 2400 locekļi

1932. gadā veselības kopšanas punktā ievelk elektrību un iegādājas kalnu saules aparātu. Trūcīgajiem iedzīvotājiem pakalpojumi ir par velti

1932. gada vasarā Sadraudzīgās biedrības namā Kandavas pilsētas valde ierīko pirmo tūristu mītni Kandavā. Biedrības priekšnieks tam piekrīt ar noteikumu, ka Ls 0.50 no personas jāatvēl biedrības nozīmētā naktsmītnes pārziņa atalgojumam

1932. gadā Kandavas kooperatīvs „Abava” nonāk naudas grūtībās un bankrotē. Tiesa sabiedrību izsludina par maksātnespējīgu un ieceļ konkursa valdi. Tā no biedriem sāk piedzīt parādus pēc vekseļiem par izņemtajām precēm. Piedziņā izrādās, ka daudzi no biedriem savus parādus un saistības kooperatīvam ir nokārtojuši, bet naudu ir piesavinājušies atbildīgie darbinieki

1932. gada 18. novembrī Sadraudzīgās biedrības namā atzīmē valsts svētkus: koris nodzied vairākas dziesmas Pētera Janča (1897 – 1975) vadībā, aizsargi-sportisti izpilda skaistus vingrojumus un vietējā teātra trupa meistarīgi uzved Skuju Frīda (īst.v. Gotfrīds Mīlbergs, 1887 – 1942) lugu „Atkritējs”

1933. gada 1. aprīlī veselības kopšanas punktā bez atlīdzības sāk strādāt ārsts Vladimirs Stiprais

1933. gada 2. aprīlī, izglītības nedēļas laikā, Kandavas Sadraudzīgās biedrības teātra trupa sarīko brīvizrādi „Trīnes grēki”. Vēl nekad biedrības telpās nav uzņemts tik daudz skatītāju (par brīvu taču!)

1933. gadā Kandavas luterāņu baznīcai veic ārpuses remontu

1933. gada vasarā Kandavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība par Ls 4000 no firmas „Chevrolet” iegādājas jaunu šasiju un paši tai uzbūvē virsdaļu, kura arī izmaksās aptuveni Ls 1500. Kā modeli viņi izvēlas Tekstila fabrikas BUB komandas automobili. Biedrībā ir 134 biedri. Ugunsgrēka gadījumā ūdeni ņem no izbūvētām cementa ūdenstvertnēm Ūdens un Lielajā ielā, bet Jaunkandavā no Abavas. Kandavas pilsētas valde iznomā biedrībai pilsētas parku – seno kapu kalnu, uz 99 gadiem par Ls 1 gada nomas maksu. Tas pieguļ pie ugunsdzēsēju depo ēkas. Paši ugunsdzēsēji to ierīko par atpūtas un izrīkojumu vietu.

1933. gada 22. jūlijā Kandavas BUB atklāj jaunierīkoto parku pie depo ēkas ar koncertu un teātra izrādi – R. Holcmaņa viencēliena „bēdu lugu” „Viens par visiem, visi par vienu”. Pēc teātra izrādes sākas dejas

1933. gadā Kandavas Sadraudzīgā biedrība rīko „Dziesmu svētku ieskaņu koncertu”. Tajā piedalās Kandavas Sadraudzīgās biedrības koris ar diriģentu P. Janci un Irlavas Kultūras biedrības koris „Stars” ar diriģentu Kristapu Grosmani (1887 – 1976). Koncertu kuplina pūtēju orķestra koncerts un teātra izrāde – Jāņa Eiduka (1897 – 1943) komēdija „Neuzticīgā līgava”

1933. gada 17. augustā Ministru Kabinets piešķir aizdevumu uz 20 gadiem ar 1% gadā skolas jaunbūvei. Par būves komisijas priekšsēdētāju nozīmē skolas pārzini P. Kalniņu

1933. gadā par bezdarbniekiem Kandavā atzīst deviņus cilvēkus. Viņi saņem bezdarbnieku pabalstu

1933. gada 9. oktobrī Jaunā aptieka nonāk R. Grīvāna līdzīpašnieka, provizora Kārļa Reinfelda (1887 - ?) rokās

1933. gadā Kandavas veselības kopšanas punktā uzstāda kalnu saules aparātu. Līdzekļus tā iegādei savāc ar izrīkojumu palīdzību

1933. gada 1. novembrī veselības kopšanas punktā sāk strādāt zobārste Z. Jākobsone

Kandavas novada muzeja

krājuma glabātāja Ināra Znotiņa

kori_teterinos.jpg

 

FOTO: Kandavas un Irlavas jaukto koru kopdziedāšanas pasākums Teteriņu priedēs. 1933. gads 

 

back to top